ติดต่อสอบถาม

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
หมายเลขโทรศัพท์ 053 944179 ต่อ 110-112
E-mail : edserv@eng.cmu.ac.th

Your Name:*
Phone:
-
E-mail:*
Website:

Subject:*
Message:*
Type the characters you see here:

Number of View :0